เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย   ผลิตสื่อด้านการศึกษา สารคดี วีดิทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย
วันที่  
 
 

 

www.dekdeemedia.com
คลิกชมวีดิทัศน์

ติดต่อเรา


ไลน์เด็กดีมีเดีย (Saladekdee)

ID line ไลน์ เด็กดีมีเดีย
QR Code / LineID:0811120563

มีรางวัลให้ผู้แจ้ง 10,000 บาท

CAI ภาษาอังกฤษ
CAI คำศัพท์แสนสนุก [Eng]
CAI ภาษาไทย
CAI เตรียมสอบ NT, O-NET
วีดิทัศน์ประกอบการสอน
ดู VDO ตัวอย่าง
CD สอนการใช้โปรแกรม
CD ประมวลภาพ
Click for preview
Vol.1 Doi Suthep
ภาพชุด ดอยสุเทพ
Click for preview
Vol.2 ChiangMai Festival
ภาพชุด เทศกาลเชียงใหม่
Click for preview
Vol.3 Loi Kra Thong
ภาพชุด ลอยกระทง
Click for preview
Vol.4 ChiangMai Way
ภาพชุด วิถีเชียงใหม่
Click for preview
Vol.5 Indo-China
ภาพชุด อินโดจีน-เชียงตุง
Click for preview
Vol.6 ChiangMai Temple
ภาพชุด วัดในเชียงใหม่

 
 
 
   
   
รวมเว็บไซต์ยอดฮิตสำหรับเว็บมาสเตอร์
อีเมลเด็กดีมีเดีย
แบบฟอร์มสำหรับฝ่ายขาย


Tags:รับทําเว็บไซต์เชียงใหม่,รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่,ทำเว็บเชียงใหม่,ออกแบบเว็บไซต์เชียงใหม่,ทำเว็บเชียงใหม่,รับทำSEOเชียงใหม่,SEOเชียงใหม่,รับทำเว็บE-commerce,รับทำCAIเชียงใหม่,รับทำสื่อการสอน,รับทำFLASH,ปรับปรุงเว็บไซต์,รับทำเว็บไซต์เชียงราย,ออกแบบเว็บไซต์ เชียงราย,โปรโมทเว็บไซต์เชียงราย,รับทำเว็บพะเยา,รับทำเว็บไซต์พะเยา,รับทำเว็บลำปาง,รับทำเว็บไซต์ ลำปาง,รับออกแบบเว็บไซต์

เชียงใหม่,รับทำเว็บไซต์พิษณุโลก,ออกแบบเว็บไซต์พิษณุโลก,รับทําวิดิทัศน์เชียงใหม่,รับทำวีดิทัศน์เชียงใหม่,ตัดต่อวีดิโอเชียงใหม่,ออกแบบวิดิทัศน์เชียงใหม่,ตัดต่อวีดิโอเชียงใหม่,รับตัดต่อ vdoเชียงใหม่,SEOเชียงใหม่,รับตัดต่อวีดิโอE-commerce,ออกแบบโลโก้,logo,รับทำ3D,รับทำCAIเชียงใหม่,รับทำสื่อการสอน,รับทำFLASH,ปรับปรุงวิดิทัศน์,รับทำวิดิทัศน์เชียงราย,ออกแบบวิดิทัศน์ เชียงราย,โปรโมทวิดิทัศน์เชียงราย,รับตัดต่อ vdo เชียงราย,seoเชียงราย,รับตัดต่อวีดิโอพะเยา,รับทำวิดิทัศน์พะเยา,รับตัดต่อวีดิโอลำปาง,รับทำวิดิทัศน์ ลำปาง,รับออกแบบวิดิทัศน์ เชียงใหม่,รับทำวิดิทัศน์พิษณุโลก,ออกแบบวิดิทัศน์พิษณุโลก

เว็บบอร์ดเด็กดีมีเดีย


เว็บบอร์ดเด็กดีมีเดีย
 

 

 

 

         

                                                                   


 
 中国对话 CAI สนทนาภาษาจีน
CAI สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 1
中国对话 系列 一 

CAI สนทนาภาษาจีนระดับพื้น ฐานถึงปานกลาง ชุด บทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลภาษาไทย มีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำทุกประโยค เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกพูด สนทนาภาษาจีน หรือนักเรียน นักศึกษาภาษาด้านภาษาจีน ประกอบด้วยการกล่าวทักทาย
การแนะนำผู้อื่น การกล่าวลา การขอบคุณ การขอโทษและ แสดงความเสียใจ การเชื้อเชิญ การบอกลักษณะของบุคคล การบอกความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การขออนุญาต การขอยืม การนัดหมาย ข่าวดี ข่าวร้าย

ุชุดที่ 1
ดูภาพปก / ดูตัวอย่าง

CAI สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 3
中国对话 系列 三  
CAI สนทนาภาษาจีน ระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ชุด บทสนทนาในสถานที่ต่าง ๆ  โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลภาษาไทย มีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำทุกประโยค เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกพูด สนทนาภาษาจีน ประกอบด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ได้แก่  การเดินทางโดยรถแท็กซี่  การเดินทางโดยรถไฟ  การเดินทางโดยบัส  การเดินทางโดยเครื่องบิน  โรงแรม  โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล  ร้านเสริมสวย    ที่ทำการไปรษณีย์  สถานีตำรวจ  ธนาคาร  โรงเรียน  การทำงาน  อาชีพ  วัดวาอาราม

ชุดที่ 3
ดูภาพปก / ดูตัวอย่าง
CAI สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 2
中国对话 系列 二 

CAI สนทนาภาษาจีน ระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ชุด บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลภาษาไทย มีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำทุกประโยค เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกพูด สนทนาภาษาจีน หรือนักเรียน นักศึกษาภาษาด้านภาษาจีน  ประกอบด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความยินดี การแสดงความคิดเห็น  การแสดงความเสียใจ  การแสดงความเห็นใจ  การชมเชย  การคุยโทรศัพท์  การถามทิศทาง  หลงทาง  การซื้อของ  เวลาและวัน  ความเจ็บป่วย  การบอกชอบและไม่ชอบ  สภาพอากาศและฤดูกาล  ร้านอาหาร  กีฬา

ชุดที่ 2
ดูภาพปก / ดูตัวอย่าง
CAI สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 4
中国对话 系列 四 

CAI สนทนาภาษาจีน ระดับพื้นฐาน-ปานกลาง ชุด เทคนิคการถาม – ตอบ
ภาษาจีน
  โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลไทย มีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำ
ทุกประโยค เป็นลักษณะการถามตอบในรูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ต้องการ
ฝึกพูด สนทนาภาษาจีน หรือนักเรียน นักศึกษาภาษาด้านภาษาจีน
  ประกอบด้วยประโยคที่ถามว่า อะไร  ทำไม  เมื่อไร  ที่ไหน  ใคร  ซึ่งใคร
  ของใคร  อันไหน  อย่างไร  สามารถทำได้ไหม ประโยคที่เชื่อมด้วยคำว่า
ทำไม   และประโยคความซ้อน

ชุดที่ 4
ดูภาพปก / ดูตัวอย่าง
 CAI คณิตศาสตร์ (บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา)
CAI คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1
บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป 1 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเอกสาร ใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ชนิด word แก้ไขได้

จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก / ตัวอย่างชุด 1 / ตัวอย่างชุด 2

CAI คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป 2 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเอกสาร ใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ชนิด word แก้ไขได้

จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก / ตัวอย่างชุด 1 / ตัวอย่างชุด 2
CAI คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป 2 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเอกสาร ใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ชนิด word แก้ไขได้

จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก / ตัวอย่างชุด 1 / ตัวอย่างชุด 2

CAI คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5
บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป 5 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเอกสาร ใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ชนิด word แก้ไขได้

จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก / ตัวอย่างชุด 1 / ตัวอย่างชุด 2
CAI คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป 3 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเอกสาร ใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ชนิด word แก้ไขได้

จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก / ตัวอย่างชุด 1 / ตัวอย่างชุด 2

 CAI สารานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fun with Vocabulary
Fun with Vocabulary 1
ชุดที่ 1บ้านและโรงเรียน
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของบ้าน
เช่นห้องนอนห้องน้ำ ห้องรับแขก ฯ 
และส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Fun with Vocabulary 4
ชุดที่ 4 สถานที่ ร้านค้า อาชีพ
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ร้านค้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ อาชีพต่างๆ

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง
Fun with Vocabulary 2
ชุดที่ 2 ร่างกาย ครอบครัว  อาหาร
           เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ  ร่างกาย ครอบครัว เครือญาติ อาหารไทย ตะวันตก เครื่องดื่ม  ผัก และผลไม

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Fun with Vocabulary 5
ชุดที่  5 กริยา อาการ ความรู้สึก
กริยา อาการ ความรู้สึก อารมณ์ สติปัญญา ประสาทสัมผัส จิตใจ

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง
Fun with Vocabulary 3
ชุดที่ 3 สัตว์และแมลง
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เช่น 
สัตว์บก สัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลาน นก 
และแมลงต่างๆ 

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Fun with Vocabulary 6
ชุดที่ 6 กริยา 3 ช่อง, คำตรงกันข้าม 
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำกริยา 3 ช่อง หมวดต่างๆ และคำตรงกันข้าม

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Fun with Vocabulary 7
ชุดที่ 7 พืช ต้นไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติ
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ ส่วนต่างๆ ของพืช ดอกไม้ สวน ไร่ นา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัน เดือน และเทศกาล ช่วงเวลาต่างๆ ธรรมชาติ ฤดูกาล ลมฟ้า อากาศ โลกและจักรวาล

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Fun with Vocabulary 8
ชุดที่ 8 เทคโนโลยี การสื่อสาร ไอที การสื่อสาร
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ยานพาหนะ ส่วนประกอบของยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง การสื่อสาร การเงิน รูปร่าง เรขาคณิต

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง

Vocabulary for Kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
สำหรับการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ด้วยคำศัพท์รอบตัว แบบง่ายๆ 
พร้อมฝึกออกเสียงสำเนียงเจ้าของภาษา
และเกมสนุกๆ หลากหลายเกม 

ดูรายละเอียด / ดูตัวอย่าง


 CAI อาเซียนและนิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา
CAI นิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา
Asean's Local Tales
เสียงเจ้่าของภาษา
สื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และเรียนรู้นิทานอาเซียน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
เหมาะสำหรับครู นักเรียน ผู้สนใจฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และผู้สนใจทั่วไป
จำนวน 2 ชุด
ดูภาพปก คลิกที่นี่ / ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
CAI สวัสดีอาเซียน
สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม ทั้งข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา์ประเทศต่างๆ ภาษา อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ
บรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
วีดิโอตัวอย่างสื่อ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ / ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ /
CAI สวัสดีอาเซียน สำหรับเด็กเล็ก
(ปฐมวัย)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ปฐมวัย (ชุดที่ 3) 
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิก
สำหรับเด็กเล็ก - ป.2 

ดูภาพปก คลิกที่นี่ / ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
CAI หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
(English Grammar)
เสียงเจ้่าของภาษา
นำเสนอหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 1ชุด
ดูภาพปก คลิกที่นี่ / ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
CAI หลักการใช้ Tense ภาษาอังกฤษ (ประถม)
เสียงเจ้าของภาษา
นำเสนอหลักการใช้ Tense สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 1 ชุด
ดูภาพปก คลิกที่นี่ / ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
Thai Easy Learning
เรียนภาษาไทยสำปรับชาวต่างชาติ
เพื่อฝึกทักษะการพูดและสนทนาภาษาไทย
Thai Language for Beginners
ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มต้น
สอนภาษาไทยอย่างง่าย ตั้งแต่พยัญชนะไทย
สระภาษาไทย ลักษณะการใช้งาน การออกเสียง
การนับเลข การบอกเวลา วัน เดือน จนถึงการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
จำนวน 4 ชุด
ดูภาพปก คลิกที่นี่ / ดูรายละเีอียด คลิกที่นี่

             
 
 CAI หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 และภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทักษะแก่นักเรียน
CAI ภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐาน
หลักสูตร51 (English for Thai Students)
CAI ภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐาน
เสียงเจ้่าของภาษา
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 15 ชุด มีเอกสาร word ปรินท์ได้ แก้ไขได้
พร้อมชุด DVD Full Packaed สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์
จำนวน 15 ชุด
ดูภาพตัวอย่างสื่อทุกชุด คลิกที่นี่
CAI สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
( Native Speakers)
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
CAI สนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในสถานการณ์ สถานที่ต่างๆ และคำกล่าวในลักษณะต่างๆ พร้อมทักษะการถาม-ตอบ ตาม Question Word ในเหตุการณ์ตาม Tence ต่างๆ อย่างครอบคลุม จำนวน 4 ชุด พร้อมแบบทดสอบ คำศัพท์ และข้อความสำหรับอ่าน โดยเสียงเจ้าของภาษา สำเนียงอเมริกัน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
จำนวน 4 ชุด
ดูตัวอย่างชุดที่ 1  / ดูตัวอย่างชุดที่ 2 /
ดูตัวอย่างชุดที่ 3  / ดูตัวอย่างชุดที่ 4   
ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่
คำศัพท์แสนสนุก
(Fun with Vocabulary)
CAI คำศัพท์แสนสนุก เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรูปภาพ พร้อมออกเสียง แบบทดสอบ เกมสนุก ครอบคลุมคำศัพท์พื้นฐานรอบๆ ตัว เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของบ้าน โรงเรียน ร่างกาย บุคคล อาชีพ อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมลงชนิตต่างๆ ฯลฯ
จำนวน 3 ชุด
ดูตัวอย่าง ชุด 1 รูปภาพ / วีดิโอ
ดูตัวอย่าง ชุด 2 รูปภาพ
/ วีดิโอ
ดูตัวอย่าง ชุด 3 รูปภาพ /
วีดิโอ

CAI เรื่อง TENSES (มัธยม)
หลักการใช้ กาล ในภาษาอังกฤษ
( Native Speakers)
CAI ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses
นำเสนอเพื่อความเข้าใจ กาล และการใช้งานอย่างถูกต้อง โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมประโยคตัวอย่าง ทุกประโยคมีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำ มีแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และเอกสารเวิร์ดประกอบครบถ้วน
จำนวน 1 ชุด
ดูตัวอย่าง  รูปภาพ / วีดิโอ
Modal Verbs, Active & Passive Voice & Conditional Sentences
( Native Speakers)
CAI ภาษาอังกฤษ เรื่อง Modal Verbs, Active & Passive Voice & Conditional Sentences
นำเสนอเพื่อความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกต้อง โดยเสียงเจ้าของภาษา พร้อมประโยคตัวอย่าง ทุกประโยคมีปุ่มคลิกฟังเสียงซ้ำ มีแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และเอกสารเวิร์ดประกอบครบถ้วน
จำนวน 1 ชุด

ดูตัวอย่าง รูปภาพ / วีดิโอ
English Test Tutor แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
CAI แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระดับต้นถึงกลาง นำเสนอในรูปแบบของแบบทดสอบที่หลากหลาย จำนวนครอบคลุม พร้อมประเมินผลคะแนน มีไฟล์เอกสารเวิร์ดประกอบ เนื้อหาเป็นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นตอนๆ
จำนวน 5 ชุด
ดูตัวอย่างชุดที่ 1  / ดูตัวอย่างชุดที่ 2 /
ดูตัวอย่างชุดที่ 3  / ดูตัวอย่างชุดที่ 4  /
ดูตัวอย่างชุดที่ 5  

ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่

 
 CAI ภาษาไทย, ติววิชาการเพื่อเตรียมสอบ, วิดิทัศน์ประเพณีท้องถิ่น, ทักษะวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สอนการใช้โปรแกรม
CAI ชุดภาษาไทย
เพื่อสร้างพื้นฐานและพัฒนาทักษะผู้เรียน
เริ่มตั้งแต่ฝึกเรียน ก ไก่ -ฮ ฝึกประสมสระ พยัญชนะ ฝึกสะกดคำ ฝึกวรรณยุกต์ไทย คำควบกล้ำ คำอักษรนำ มาตราตัวสะกด
จำนวน 7 ชุด

ดูตัวอย่างคลิกที่นี่
วิดิทัศน์ ประเพณีท้องถิ่น (ภาคเหนือ)
(Video CD)

วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
หมวดสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ชุดประเพณีล้านนา
จำนวน 8 ชุด
ดูวีดิโอตัวอย่างคลิกที่นี่
CAI สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับลูกน้อย
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับปฐมวัย ถึง ป.1 เพื่อสร้างพื้นฐานเรียนรด้านต่างๆ
เช่น ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ อาเซียน และอื่นๆ
เหมาะสำหรับคุณครูปฐมวัยและคุณพ่อ-แม่
นำไปสร้างพื้นฐานลูกน้อย
จำนวน 7 ชุด
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
CAI เรื่อง 13 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ พร้อมแบบทดสอบ เกมสนุก จำนวน 2 ชุด
ดูภาพตัวอย่าง   คลิกที่นี่
ดูตัวอย่างวีดิโอ คลิกที่นี่
CAI เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
จำนวน 1 ชุด


ดูตัวอย่าง ภาพนิ่ง / วีดิโอ
CD สอนการใช้โปรแกรม (Workshop)
สอนการใช้โปรแกรม Authorware, Photoshop, Audition, Vegas และประมวลรูปภาพเพื่อการศึกษา

จำนวน 6 ชุด
English Test Tutor
แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะอังกฤษ
แบ่งเป็นเรื่อง/ตอน เช่น Tenses, Grammar, Nouns and Verbs, Pronouns, Articles, Adjective, Prepositions, Conjunctions ฯลฯ แบ่งเป็นชุดๆละ 300-500 ข้อ พร้อมเฉลย ประเมินผลสัมฤทธิ์ และไฟล์เอกสาร word ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้ (เหมาะสำหรับใช้ติว)
จำนวน 5 ชุด
ดตัวอย่าง รูปภาพ
ตัวอย่างวีดิโอ    ชุดที่ 1  / ชุดที่ 2 /
ชุดที่ 3  / ชุดที่ 4  /  ชุดที่ 5  
CAI พระพุทธศาสนา
สำหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
และใช้สำหรับอบรมเด็กและเยาวชน
หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. พุทธประวัติสำหรับเยาวชน
2. ศาสนพิธีเบื้องต้น

จำนวน 2 ชุด
CAI แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
สำหรับคุณหนู
ชุดที่ 1
ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์
ชุดที่ 2 คณิตคิดเร็ว
สำหรับการเตรียมลูกน้อย-ปฐมวัย ด้านทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
์และคณิตคิดเร็ว พร้อมเกมสนุกๆ
จำนวน 2 ชุด
ดูตัวอย่าง ชุด 1   วีดิโอ / รูปภาพ
ดูตัวอย่าง ชุด 2   วีดิโอ / รูปภาพ
Vocabulary fo Kids
(คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู)

สำหรับการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ด้วยคำศัพท์รอบตัว แบบง่ายๆ
พร้อมฝึกออกเสียงสำเนียงเจ้าของภาษา
และเกมสนุกๆ หลากหลายเกม
จำนวน 1 ชุด

ดูตัวอย่าง วีดิโอ  /  รูปภาพ

       ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      

 
-          
 
 
 
 
CAI สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
จำนวน 4 ชุด

ดูตัวอย่าง ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2
ชุดที่ 3ชุดที่ 4
 
ดูภาพตัวอย่าง
คลิกที่นี่
 
Fun with Vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก
รวม 3 ชุด

ดูตัวอย่าง ชุด 1 รูปภาพ / วีดิโอ
ดูตัวอย่าง ชุด 2 รูปภาพ
/ วีดิโอ
ดูตัวอย่าง ชุด 3
รูปภาพ / วีดิโอ
 
CAI ภาษาไทย
พื่อสร้างพื้นฐานและพัฒนาทักษะผู้เรียน
รวม 7 ชุด

ดูตัวอย่างสื่อ< คลิกที่นี่ >
         
 
 
 
 
ติวข้อสอบ
เพื่อเตรียมสอบ NT, O-NET
รวม 3 ชุด
 
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
หมวดสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
รวม 8 ชุด
 
CD สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ
และประมวลรูปภาพเพื่อการศึกษา
จำนวน 6 ชุด
 
 
1
 
1
 
ภาษาอั้งกฤษ
หลักสูตรแกนกลางฯ51
ระดับชั้น ป.1- ป.6
รวม 15 ชุด

ดูตัวอย่างคลิกที่นี่
 
13 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 ชุด

ดูตัวอย่าง  รูปภาพ / วีดิโอ
 
CAI เรื่อง บรรยากาศ
สำหรับเรียนรู้บรรยากาศของโลก
จำนวน 2 ชุด

ดูตัวอย่าง รูปภาพ
ตัวอย่าง / วีดิโอ ชุด 1 / วีดิโอ ชุด 2
 
 
 
  โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อ CAI และมัลติมีเดีย (Multimedia & Media Training Programs)
 
 
 
    หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย
  (Multimedia & Media Training Programs)

 - หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 - หลักสูตรการสร้างวีดิทัศน์และตัดต่อวีดิโอ
 -  หลักสูตรการบันทึกเสียง/ตัดต่อเสียง/มิกซ์เสียง
 -  หลักสูตรสร้างเว็บไซต์และฐานข้อมูลเบื้องต้น

 -  หลักสูตรการสร้างงานกราฟฟิค ตกแต่ง ตัดต่อรูป
 -  หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Shop)

 -  หลักสูตรการผลิตสื่อออนไลน์ E-Lerning, E-Book

 - 
 -  
 -   
 
  งานบริการสกรีน CD, ทำปก CD, ไรท์ CD ปั๊ม CD จำนวนมาก
ผลิต/ออกแบบปก CD/DVD
สื่อการสอน / ผลงานวิชาการ-นวัตกรรม
แปลง VDO เป็น VCD/DVD
พร้อมจัดทำลงแผ่น
ตัดต่อวีดิโอ/ผลิตสื่อ VTR/วีดิทัศน์
สำหรับงานนำเสนอ - วิชาการ
รับผลิตเว็บไซต์ /เช่าโดเมนเนม
ท่านสามารถอัพเดทเว็บเองได้ง่ายๆ
บริการทำเว็บไซต์ Shop online
เพื่อการเปิดขายสินค้าทางเว็บไซต์
สอนการทำเว็บไซต์/ดูแลเว็บ
เพื่อบริหารเว็บไซต์ในราคากันเอง
บันทึกเสียงประกอบสื่อไทย/อังกฤษ
โดยเสียงเจ้าของภาษา
แปลงเสียงเป็น MP3 / Audio
พร้อมมิกซ์เสียงดนตรี/บรรยาย
ปริ้นท์ / กรีนแผ่น CD/DVD
ในรูปแบบที่คุณต้องการ
บริการด้วยมืออาชีพ ราคาเป็นกันเอง ติดต่อ สำนักงานพันธ์พิทพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 4 เลขที่ 4134
 

 
Tag : เด็กดีมีเดีย ผลิตสื่อด้านการศึกษา (CAI) สารคดี วีดิทัศน์ www.dekdeemedia.com, รับผลิตสื่อ cai,สื่อการสอน, E-book, E-Learning,รับผลิตสื่อ cai, ผลิตสื่อcai, รับตัดต่อวีดิโอ, ตัดต่อวีดิโอเชียงใหม่, ตัดต่อ vdo เชียงใหม่่,โปรเจคนักศึกษา, รับทำสื่อ cai, สื่อนวัตกรรม
ดูรายการสื่อ