หน้าหลัก  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
โครงการสื่อดีเพื่อเด็กไทย

 

ตัวอย่างสื่อภาษาอังกฤษ English for Thai Students  หลักสูตร 51 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
  ตัวอย่าง ชุดที่ 2
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
ตัวอย่าง ชุดที่ 2
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
  ตัวอย่าง ชุดที่ 2
  ตัวอย่างรูปภาพ
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
ตัวอย่าง ชุดที่ 2
ตัวอย่าง ชุดที่ 3
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
  ตัวอย่าง ชุดที่ 2
  ตัวอย่าง ชุดที่ 3
  ตัวอย่างรูปภาพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวอย่าง ชุดที่ 1
  ตัวอย่าง ชุดที่ 2
  ตัวอย่าง ชุดที่ 3
 
หมายเหตุ : สื่อต้นฉบับเป็น CAI (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ได้ Capture จากหน้าจอเป็นภาพวีดิโอเพื่อดูตัวอย่าง