หน้าหลัก  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
 

 

ตัวอย่างสื่อภาษาไทย

ก เอ๋ย ก ไก่ ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
สระแสนสนุก ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
วรรณยุกต์ไทย ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
ฝึกสะกดคำ ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
คำควบกล้ำ ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
คำอักษรนำ ตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
มาตราตัวสะกด ตัวอย่าง คลิกที่นี่
 
ดูภาพตัวอย่าง                          คลิกที่นี่
หมายเหตุ : สื่อต้นฉบับเป็น CAI (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ได้ Capture จากหน้าจอเป็นภาพวีดิโอเพื่อดูตัวอย่าง