หน้าหลัก  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
วันที่  สอนการใช้งาน Captivate 6
จัดทำเผยแพร่เพื่อการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ โดยมิได้มุ่งหวังผลทางการค้าใดๆ

รายการ

ลำดับที่ รายละเอียดของโปรแกรม หมายเหตุ
 
เกี่ยวกับโปรแกรม
 
1
   
เกี่ยวกับภาพแบคกราวด์
 
2
3
 
   
เกี่ยวกับภาพและข้อความ
 
4
   
เกี่ยวกับเสียง
 
5
 
   
เกี่ยวกับ Rollover
 
6
7
   
เกี่ยวกับเอนิเมชั่น
 
8
 
9
 
10
 
 
แบบทดสอบตัวเลือก
 
11
 
12
 
   
   
แบบทดสอบเติมคำ
 
13
 
14
 
15
 
   
แบบทดสอบจับคู่
 
16
 
   
แบบทดสอบ Hot spot
 
17
 
   
แบบทดสอบเรียงลำดับ
 
18
 
   
แบบทดสอบ ถูก - ผิด
 
19
 
   
เกี่ยวกับปุ่ม
 
20
 
21
 
   
เกี่ยวกับหน้าหลักและการส่งออกไฟล์
 
22
 
23
   
วิธีมิกซ์เสียง
 
 
     
   กดคนละ 1 ไลค์ เพื่อให้กำลังใจทีมงานครับ

                 

**********************


16-6-2556