โทร. 081-1120563, 081- 5817070
ติดต่อ / Contact us
เด็กดีมีเดีย CCTV
4134 พันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล : www.dekdeemedia.com : อีเมล info@dekdeemedia.com
โทร. 081-5817070, 081-1120563, 080-6752500     Line ID: cm4546


DMD CCTV
4134 Panthip Plaza Chang klan Rd., Muang, Chiang Mai, Thailand 50100
Email : www.dekdeemedia.com : อีเมล info@dekdeemedia.com
Phone. (66) 811120563, (66) 815817070
 Line ID: cm4546