โทร. 081-1120563, 081- 5817070
รับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเชียงใหม่ ลำพูน
และจังหวัดไกล้เคียง บริการด้วยความเป็นกันเอง

 ชุด Set 1 กล้องวงจรปิด 4 จุด
ความละเอียด 900 TVL

กล้องมาตรฐาน เพื่อเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านเรือน ห้างร้าน บริษัท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของ
กล้องติดตั้ง 4 ตัว
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 500 GB ความคมชัดมาตรฐาน
สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 17,900 บาท พิเศษ เพียง 14,900 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 2 กล้องวงจรปิด 4 จุด
ความละเอียด 1.3 ล้าน

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 4 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 4 ตัว พร้อม เมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 500 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 21,000 บาท พิเศษ เพียง 17,900 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 3 กล้องวงจรปิด 6 จุด
ความละเอียด 900 TVL

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 6 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 6 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 32,900 บาท พิเศษเพียง 19,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 4 กล้องวงจรปิด 6 จุด
ความละเอียด 1.3 ล้าน

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 8 จุด AHD
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 6 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 28,500 บาท พิเศษเพียง 25,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 5 กล้องวงจรปิด 8 จุด
ความละเอียด 900 TVL

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 8 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 8 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 32,900 บาท พิเศษเพียง 22,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 6 กล้องวงจรปิด 8 จุด
ความละเอียด 1.3 ล้าน

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 8 จุด AHD
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 8 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 30,500 บาท พิเศษเพียง 28,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 7 กล้องวงจรปิด 12 จุด
ความละเอียด 900 TVL

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 12 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 12 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 37,900 บาท พิเศษเพียง 35,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 8 กล้องวงจรปิด 12 จุด
ความละเอียด 1.3 ล้าน

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 12 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 12 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB+สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 42,900 บาท พิเศษ เพียง 39,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้

ชุด Set 9 กล้องวงจรปิด 16 จุด

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 16 จุด
ดูผ่านมือถือได้ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 16 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 2 TB+สายติดตั้ง 200 เมตร
ราคาปกติ 45,000 บาท พิเศษ เพียง 38,500 บาท

ชุด Set 10 กล้องวงจรปิด 16 จุด
ความละเอียด 1.3 ล้าน

กล่องวงจรปิดชุดมาตรฐาน 16 จุด
บันทึกภาพแบบ Rial time 24 ชั่วโมง
ดูผ่านมือถือได้ทุกระบบ ภาพคมชัด
มีอินฟาเรด มองเห็นภาพชัดแม้ในที่มืด
ขนาดกล้อง 16 ตัว พร้อมเมาส์ และอะแด๊ปเตอร์
ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 1000 GB++สายติดตั้ง 100 เมตร
ราคาปกติ 46,900 บาท พิเศษ เพียง 44,000 บาท
สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีอยู่แล้วได้cctv เชียงใหม่ ลำพูน cctv เชียงใหม่ ลำพูน

cctv เชียงใหม่ ลำพูน cctv เชียงใหม่ ลำพูน

cctv เชียงใหม่ ลำพูน cctv เชียงใหม่ ลำพูน

cctv เชียงใหม่ ลำพูน cctv เชียงใหม่ ลำพูน

ถ้าท่านคิดว่าไม่แน่ใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ควรรีรอ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยครับ คุ้มสุดคุ้ม
เพราะมันช่วยปกป้องดูแลสิ่งที่เรารักที่สุดและทรัพย์สินของเราได้อย่างคุ้มค่า

ดีกว่ามานั่งเสียดายเสียใจในภายหลัง เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่า มันจะมาโดยไม่บอกล่วงหน้า

เหตุผลที่ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สำคัญ คือ

เป้าหมายที่พวกมิจฉาชีพจะเลือกลงมือ ได้แก่
1.บ้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเป็นอันดับแรก
2. บ้านที่ไม่ค่อยมีใครอยู่ในบางช่วงเวลา
3. บ้านที่มีผู้สูงอายุ ผู้หญิงหรือเด็กอยู่ตามลำพัง
4. บ้านที่อยู่ในมุมอับ ลับหูลับตาผู้คน
5. บ้านที่อยู่ในชุมชนที่ผู้คนพลุกพล่านเกินไป ไม่รู้ใครเป็นใคร

เขาจะไม่เสี่ยงขึ้นบ้านมีลักษณะตรงกันข้ามกับด้านบน
นี่ืคือเหตุผลหลักที่ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด

โทรเลยครับ 081-1120563, 081- 5817070
เรามีทีมงานพร้อมติดตั้งด่วน ภายใน 5-10 ชั่วโมง
ภายในเชียงใหม่ ลำพูน

 
 

   

 


ไลน์ cctv
ติดต่อทางไลน์ ไอดี : cm4546
เด็กดีมีเดีย CCTV
4134 พันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล : www.dekdeemedia.com : อีเมล info@dekdeemedia.com
โทร. 081-5817070, 081-1120563, 080-6752500     ไอดีไลน์ : 0811120563

tสนใจติดตั้ง โทร. 081-1120563, 081- 5817070

 
 

 

กล้องวงจรปิด cctv เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,พะเยา,ลำปาง, รับติดตั้ง,จำหน่าย, สัญญาณกันขโมย,กล้องหุ่นยนต์,กล้อง robot, wifi, wriless, ราคาถูก