- - ชื่อสื่อ English for Children
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  ระดับ ปฐมวัย - ป.1
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG071
  ลักษณะสื่อ บทเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีเสียงและภาพประกอบ
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  วิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  รายละเอียด สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
  ถึง ชั้น ป.1 โดยเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย
     
  เนื้อหา 1. ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
  2. ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก
  3. เปรียบเทียบตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
  4. แบบทดสอบ
  5. คำศัพท์ตัวอย่างที่ใช้ A-Z
  6. เกมสนุก
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740