- - ชื่อสื่อ Fun with Vocabulary 2
  ลำดับชุด ชุด 2 ร่างกาย ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม
        ผักและผลไม้
  ระดับ ทั่วไป
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG082
  ลักษณะสื่อ เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  วิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  รายละเอียด   หมวดที่ 1 Our Bodies ร่างกายของเรา
    หมวดที่ 2 Inside the Body อวัยวะภายในร่างกาย
    หมวดที่ 3 My Family ครอบครัวและเครือญาติ
    หมวดที่ 4 Foods | อาหาร 1
     หมวดที่ 5 Foods 2 อาหาร 2
    หมวดที่ 6 Drinks เครื่องดื่ม
    หมวดที่ 7 Vegtables | พืชผัก 1
    หมวดที่ 8 Vegtables || พืชผัก 2
    หมวดที่ 9 Fruits | ผลไม้ 1
    หมวดที่ 10 Fruits | ผลไม้ 1
  แบบทดสอบสรุป และเกมสรุป
      ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com