- - ชื่อสื่อ Fun with Vocabulary 3
  ลำดับชุด ชุด 3 สัตว์และแมลง
  ระดับ ทั่วไป
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG083
  ลักษณะสื่อ เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  วิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  รายละเอียด   หมวดที่ 1 In the Zoo | สวนสัตว์ 1
    หมวดที่ 2 In the Zoo || สวนสัตว์ 2
    หมวดที่ 3 Wild Animal | สัตว์ป่า 1
    หมวดที่ 4 Wild Animal || สัตว์ป่า 2
     หมวดที่ 5 Pets สัตว์เลี้ยง
    หมวดที่ 6 Aquatic Animals สัตว์น้ำ
    หมวดที่ 7 Reptile สัตว์เลื้อยคลาน
    หมวดที่ 8 Birds นก
    หมวดที่ 9 Insects | แมลง 1
    หมวดที่ 10 Insects || แมลง 2
  เกมสรุป แบบทดสอบสรุป
      ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com