-

      
- ชื่อสื่อ CD รูปภาพเพื่อการศึกษาประเพณีล้านนา
  ระดับ ครู อาจารย์
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  รหัสสินค้า Gall001
  รูปแบบ ไฟล์รูปภาพ ชนิด jpg
   
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ CD รูปภาพ
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    ลักษณะของสื่อ รูปภาพเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปใช้งาน
     
  จำนวนรูปภาพ 2,832 ภาพ
  หมวดรูปภาพ ประเพณีต่างๆ เช่น
    ประเพณีตานข้าวใหม่ จิหลัวพระเจ้า
    ประเพณีตานสลาก ยี่เป็ง ปี๋ใหม่เมือง
    การดำหัว, ซุ้มประตูป่า, โคมไฟ
  ตุงและช่อ ปอยลูกแก้ว ปอยส่างลอง
  ปอยหลวง พิธีพุทธาภิเษก ศิลปะล้านนา
    อาหารเมือง การใส่บาตรเป็งพุธ ฯลฯ
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com