-

      
- ชื่อสื่อ CD รูปภาพเพื่อการศึกษาประเพณีล้านนา
  ระดับ ครู อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  รหัสสินค้า Gall002
  รูปแบบ ไฟล์รูปภาพ ชนิด jpg
   
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ CD รูปภาพ
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    ลักษณะของสื่อ รูปภาพเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปใช้งาน
     
  จำนวนรูปภาพ 1,583 ภาพ
  หมวดรูปภาพ รูปภาพประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
  ลาว นครเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เชียงขวาง ฯลฯ
  เวียดนาม ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ เว้ หวินหล่อง
  ไฮฟอง ฮาลอง หวุงต่าว ฯลฯ
  กัมพูชา นครวัด นครธม ทุ่งสังหาร พนมเปญ
  พิพิภัณฑ์ตุลสแลง ฯลฯ
   เชียงตุง นครแห่งชาวไทยขึน รัฐฉาน เมียนม่าร์
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com