-


ลักษณะเพิ่มเติม
มีฟล์เอกสารเนื้อหา แบบทดสอบ ไฟล์ฺรูปภาพประกอบ

-ชื่อสื่อ สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 3 หน่วย
  หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศอาเซียน
ภาษาทักทายของประเทศอาเซียน
  หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน ตอนที่ 1
ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และมาเลเซีย

  หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน ตอนที่ 2
  ประเทศเมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
 
  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์เอกสารเนื้อหา แบบทดสอบ ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้
ไฟล์รูปภาพประกอบ ชุดแต่งกายประจำชาติ สถานที่สำคัญ พร้อมภาพลายเส้น ดอกไม้ประจำชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน ธง-สัญลักษณ์ ไฟล์เพลงอาเซียน-เนื้อเพลง
ไฟล์กฎบัตร กฏิญญา

     
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563, 086-654574082-4277924, 080-3808980

http://www.dekdeemedia.com
 
   
 
 
 

รายละเอียด

 

ชุดที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
- ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ประเทศกัมพูชา
- ประเทศลาว
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศเมียนมาร์
- ประเทศฟิลิปปินส์
- ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
อาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศอาเซียน

ภาษาทักทายของประเทศอาเซียน

 

หน่วยที่ 6 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน 1 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศบรูไน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศกัมพูชา
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศลาว
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศมาเลเซีย

หน่วยที่ 7 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน 2
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเมียนม่าร์
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนาม