-


ไฟล์ประกอบ
ไฟล์เอกสารเนื้อหา แบบทดสอบ ภาพระบายสีอาเซียน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้
ไฟล์รูปภาพประกอบ ชุดแต่งกายประจำชาติ สถานที่สำคัญ พร้อมภาพลายเส้น ดอกไม้ประจำชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน ธง-สัญลักษณ์ ไฟล์เพลงอาเซียน-เนื้อเพลง ไฟล์กฎบัตร กฏิญญา


-ชื่อสื่อ สวัสดีอาเซียน ปฐมวัย (ชุดที่ 3)
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย
  หน่วยที่ 1 ความหมายของอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
การเกิดขึ้นของอาเซียน
ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ปฏิญญากรุงเทพ
วัตถุประสงค์ของอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน
วิสัยทัศน์อาเซียน
  หน่วยที่ 2 ธงอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
คำขวัญอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ภาษาประจำอาเซียน
ภาษาทักทายของอาเซียน

  หน่วยที่ 3 จำนวนประชากรของอาเซียน
ประโยชน์ของการมีประชาคมอาเซียน
สำนักงานของอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน
สกุลเงินของประเทศอาเซียน
อาหารประจำชาติอาเซียน
สถานที่สำคัญของอาเซียน
เมืองหลวงของประเทศอาเซียน
 หน่วยที่ 4
การแต่งกายของอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
อาเซียน +3
อาเซียน +6
อาเซียนกับสหภาพยุโรป
อาเซียนกับสหประชาชาติม

 ดูตัวอย่างวีดิโอ
 
คลิกที่นี่
   
     
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563, 086-6545740
82-4277924, 080-3808980

http://www.dekdeemedia.com