- 1
ลักษณะเพิ่มเติม
เสียงเจ้าของภาษา คำแปลและเสียงภาษาไทย
สามารถคลิกฟังซ้ำได้ทุกประโยค
มีข้อความสำหรับอ่าน คำศัพท์ แบบทดสอบ
- ชื่อสื่อ English Conversations Vol.3
    สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
    เอกสารประกอบ       ไฟล์เอกสารเวิร์ด 
   รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 15 UNIT / 15 แบบทดสอบ ได้แก่     
    UNIT 1 Traveling by Taxi การเดินทางโดยรถแท็กซี่
    UNIT 2 Traveling by Train การเดินทางโดยรถไฟ
    UNIT 3 Traveling by Bus การเดินทางโดยบัส
    UNIT 4 Traveling by Plane การเดินทางโดยเครื่องบิน
    UNIT 5 Hotel โรงแรม
    UNIT 6 Cinema โรงภาพยนตร์
    UNIT 7 Hospital โรงพยาบาล
    UNIT 8 Beauty Salon ร้านเสริมสวย
    UNIT 9 Post Office ที่ทำการไปรษณีย์
    UNIT 10 Police Station สถานีตำรวจ
    UNIT 11 Bank ธนาคาร
    UNIT 12 School โรงเรียน
    UNIT 13 Work การทำงาน
      UNIT 14 Occupations อาชีพ 
      UNIT 15 Temple วัดวาอาราม 
   
ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่

ติดต่อ

โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740