- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/6 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
   รหัสสินค้า         EngG01
  รายละเอียด   UNIT 1 Greetings and Introducing
Instruction Request
  15 UNIT   UNIT 2 Telling the times การบอกเวลา
    UNIT 3 Feeling and Emotion
    UNIT 4 ความรู้สึกและอารมณ์
    UNIT 5 The weather สภาพดินฟ้าอากาศ
    UNIT 6 Direction ทิศทาง
    UNIT 7 Housework งานบ้าน
    UNIT 8 Thanks, Sorry, Excuse me
    UNIT 9 Traffic signs ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
    UNIT 10 General Symbols
    UNIT 11 What's the matter?
    UNIT 12 คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    UNIT 13 What do you want?
        UNIT 14 Colors สีต่างๆ
        UNIT 15 Buddhism Vocabulary
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740