- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 3/6 Reading comprehension
   รหัสสินค้า         EngG03
  รายละเอียด   UNIT 1 Autobiography
  15 UNIT   UNIT 2 Go to school
    UNIT 3 My birthday
    UNIT 4 What am I?
    UNIT 5 My Holiday
    UNIT 6 Anna's routine
    UNIT 7 My composition
    UNIT 8 Autobiography
    UNIT 9 My Letter
    UNIT 10 I am going to do tomorrow
    UNIT 11 Pandas, lovely animals
    UNIT 12 A little grateful bird
    UNIT 13 The Golden Peacock
        UNIT 14 An unfortunate monkey mother
        UNIT 15 A little boy and a mango tree
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740