- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 5/6 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   รหัสสินค้า         EngG05
  รายละเอียด   UNIT 1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  15 UNIT   UNIT 2 สระภาษาอังกฤษ
    UNIT 3 การสะกดคำภาษาอังกฤษ
    UNIT 4 การออกเสียงอักษรควบกล้ำ
    UNIT 5 Nouns คำนาม
    UNIT 6 Pronouns สรรพนาม
    UNIT 7 verbs 2
    UNIT 8 Verb to be
    UNIT 9 Adverbs คำกริยาวิเศษณ์
    UNIT 10 Adjectives คำคุณศัพท์
    UNIT 11 Present Simple Tense
    UNIT 12 Present Continuous Tense
    UNIT 13 Present Perfect Tense
        UNIT 14 Past Simple Tense
        UNIT 15 Future Simple Tense
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740