- - ชื่อสื่อ English Test Tutor Vol.1
   

Practice : Nouns and Verbs

  ระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมต้น
  ลำดับชุด ชุดที่ 1
  เอกสารประกอบ  ไฟล์เอกสารเวิร์ด
     
     
 

รายละเอียดของสื่อ

SET#1

Where am I  

Non-Action Verbs

Noun and Verb Opposites


SET#2

Opposite Meanings

Non-Count and Count Nouns

 

SET#3

Verb Tense Practice

 
จำนวนแบบทดสอบ 300 ข้อ
แบบแบ่งเป็นตอนละ 10 ข้อ
หรือเลือกทำต่อเนื่อง 50 ข้อ
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com