- - ชื่อสื่อ English Test Tutor Vol.5
   

เรื่อง TENSES

  ระดับ  พื้นฐาน - กลาง
  ลำดับชุด  ชุดที่ 5
  เอกสารประกอบ   ไฟล์เอกสารเวิร์ด
 

รายละเอียดของสื่อ

มีเนื้อหา 5 ตอน ได้แก่


Present Simple Tense
ปัจจุบันกาลธรรมดา

Present Continuous Tense
ปัจจุบันกาลกำลังกระทำ

Present Perfect Tense
ปัจจุบันกาลสมบูรณ์

Past Tense
อดีตกาลธรรมดา

Future Tense
อนาคตกาล

จำนวนแบบทดสอบ 600 ข้อ
แบ่งเป็นตอน 50 ตอน


ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com