- 1
ลักษณะเพิ่มเติม
นำเสนอเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย
มีแบบฝึกทักษะครอบคลุม และแบบทดสอบ
ตลอดจนมีเกมสนุก
- ชื่อสื่อ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 
   รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 8 หน่วย
    หน่วยที่ 1 ลักษณะของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 2 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 3 เส้นทแยงมุม และแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 5 ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 6 การหาพื้นที่โดยการนับตาราง
    หน่วยที่ 7 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    หน่วยที่ 8 โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
   เกมสนุก เกมลูกไก่
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com
     
     
     
    ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่
http://dekdeemedia.com/detail/det-math.html