- - ชื่อสื่อ Vocabulary for Kids
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  ระดับ ปฐมวัย - ป.1
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG081
  ลักษณะสื่อ บทเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีเสียงและภาพประกอบ พร้อมแบบทดสอบ เกม
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  วิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  รายละเอียด สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
  ถึง ชั้น ป.1 โดยเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย
     
  เนื้อหา จำนวน 9 หน่วย
  หน่วยที่ 1 Days of the week  วันทั้ง 7 
  หน่วยที่ 2 Months of the Year  เดือน 12
  หน่วยที่ 3 Number  ตัวเลข จำนวนนับ  1-10     ( ตอน 1)
  หน่วยที่ 4 Number  ตัวเลข จำนวนนับ  11-20    ( ตอน 2 )
  หน่วยที่ 5 Ordinal Number  เลขลำดับที่ 1-10   ( ตอน 1 )
  หน่วยที่ 6 Ordinal Number  เลขลำดับที่ 11-20  ( ตอน 2 )
  หน่วยที่ 7 Animals  สัตว์น่ารัก     ( ตอน 1 )
  หน่วยที่ 8 Animals  สัตว์น่ารัก      ( ตอน 2 )
  หน่วยที่ 9 My Family ครอบครัวของฉัน
 


ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740