- - ชื่อสื่อ ก เอ๋ย ก ไก่
  ระดับ ปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า THAI001
  รายละเอียด  
  ลักษณะสื่อ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ิวิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  ลักษณะของสื่อ บทเรียนเรื่องตัวอักษรไทย ก-ฮ
  และตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้
  พร้อมภาพและเสียงประกอบ
  กระบวนการสื่อ  1. เสนอบทเรียน
   2. เสนอตัวอย่าง / ภาพ / เสียง
   3. ทำแบบทดสอบ
   4. เกมสนุก
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
 
  ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่