- - ชื่อสื่อ สระแสนสนุก
  ระดับ ชั้นประถมศึกษา
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า THAI002
  รายละเอียด  
  ลักษณะสื่อ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ิวิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  ลักษณะของสื่อ บทเรียนเรื่องสระภาษาไทย
  สอนวิธีใช้สระทุกตัวในภาษาไทย
  พร้อมภาพและเสียงประกอบ
  กระบวนการสื่อ  1. เสนอบทเรียน
   2. เสนอตัวอย่าง / ภาพ / เสียง
   3. ทำแบบทดสอบ
   4. เกมสนุก
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
  ดูตัวอย่างสื่อ คลิกที่นี่