- - ชื่อสื่อ วรรณยุกต์ไทย
  ระดับ ชั้นประถมศึกษา
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า THAI004
  รายละเอียด  
  ลักษณะสื่อ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ิวิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  ลักษณะของสื่อ สอนการใช้วรรณยุกต์ไทยและฝึกปฏิบัติ
  ได้แก่ ฝึกผัน ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา
  พร้อมภาพและเสียงประกอบ
  กระบวนการสื่อ  1. เสนอบทเรียน
   2. เสนอตัวอย่าง / ภาพ / เสียง
   3. ทำแบบทดสอบ
   4. เกมสนุก
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com
   
  ดูตัวอย่างสื่อ คลิกที่นี่