- - ชื่อสื่อ มาตราตัวสะกด
  ระดับ ชั้นประถมศึกษา
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า THAI007
  รายละเอียด  
  ลักษณะสื่อ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ิวิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  ลักษณะของสื่อ เสนอมาตราตัวสะกดในภาษาไทย
  ทั้ง 8 แม่ 9 มาตรา อย่างครอบคลุม
  พร้อมภาพและเสียงประกอบ
  กระบวนการสื่อ  1. เสนอบทเรียน
   2. เสนอตัวอย่าง / ภาพ / เสียง
   3. ทำแบบทดสอบ
   4. เกมสนุก 21 เกม
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com
  ดูตัวอย่างสื่อ คลิกที่นี่