-

      สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
      สามารถฝึกหัดทำตามอย่างได้ผล
      มีไฟล์และรูปภาพตัวอย่างในแผ่น
      พร้อมฝึกปฏิบัติได้ทันที
- ชื่อสื่อ สอนการใช้งาน Photoshop CS3
  ระดับ ทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  รหัสสินค้า WSP001
  การนำเสนอ สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
   
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ CAI
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    ลักษณะของสื่อ สอนวิธีการใช้โปรแกรมสร้างกราฟฟิค
    step by step
  ความยาว ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
   
  เนื้อหา  ตอนที่ 1 พื้นฐานการทำงาน
     ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งาน
     ตอนที่ 3 การจัดการกับข้อความ
   ตอนที่ 4 การจัดการกับรูปภาพ
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com