-

      สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
      สามารถฝึกหัดทำตามอย่างได้ผล
      มีไฟล์และรูปภาพตัวอย่างในแผ่น
      พร้อมฝึกปฏิบัติได้ทันที
- ชื่อสื่อ โปรแกรมสอนกใช้ Authorware
  ระดับ ทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  รหัสสินค้า WSP002
  การนำเสนอ สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
   
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ CAI
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    ลักษณะของสื่อ สอนวิธีการใช้โปรแกรมสร้างกราฟฟิค
    step by step
  ความยาว ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
  เนื้อหา พื้นฐานการทำงาน
    เครื่องมือการใช้งาน
    การจัดทำเนื้อหาแบบ E-Lerning
    การจัดทำแบบทดสอบชนิดต่างๆ
    1.แบบทดสอบแบบตัวเลือก
    2.แบบทดสอบแบบเติมคำ
      3.แบบทดสอบแบบลากวาง
    4.แบบทดสอบแบบคลิกตอบ
      ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com