-

      สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
      สามารถฝึกหัดทำตามอย่างได้ผล
      มีไฟล์และรูปภาพตัวอย่างในแผ่น
      พร้อมฝึกปฏิบัติได้ทันที
- ชื่อสื่อ สอนการใช้งาน Vegas
  ระดับ ทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  รหัสสินค้า WSP004
  การนำเสนอ สอนด้วยวีดิโอประกอบเสียงบรรยาย
   
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ CAI
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    ลักษณะของสื่อ สอนวิธีการใช้โปรแกรมผลิตวีดิทัศน์
    step by step
  ความยาว ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
   
  เนื้อหา  ตอนที่ 1 พื้นฐานการทำงาน
     ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งาน
     ตอนที่ 3 การตัดต่อภาพนิ่งและวีดิโอ
   ตอนที่ 4 การปรับแต่งวีดิโอแบบต่างๆ
   ตอนที่ 5 การ Rander งานไปใช้
     ตอนที่ 6 การแปลงเป็น VCD / DVD
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com