ภาพตัวอย่าง CAI ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3
 

ดูตัวอย่าง CAI ภาษาอังกฤษ ป.5 คลิกที่นี่

p3-01.jpg
792x600
p3-02.jpg
800x599
p3-03.jpg
800x599
p3-04.jpg
800x599
p3-05.jpg
800x599
p3-06.jpg
800x599
p3-07.jpg
800x599
p3-08.jpg
800x599
p3-09.jpg
800x599
p3-10.jpg
800x599
p3-11.jpg
800x599
p3-12.jpg
800x599
p3-13.jpg
800x599
p3-14.jpg
800x599
p3-15.jpg
800x599
p3-16.jpg
800x599
p3-17.jpg
800x599
p3-18.jpg
800x599
p3-19.jpg
800x599
p3-20.jpg
800x599
p3-21.jpg
800x599
p3-22.jpg
800x599
p3-23.jpg
800x599
p3-24.jpg
800x599
p3-25.jpg
800x599
p3-26.jpg
800x599
p3-27.jpg
800x599
p3-28.jpg
800x599
p3-29.jpg
800x599
p3-30.jpg
800x599
p3-31.jpg
800x599
p3-32.jpg
800x599
p3-33.jpg
800x599
p3-34.jpg
800x599
p3-35.jpg
800x599
p3-36.jpg
800x599
p3-37.jpg
800x599
p3-38.jpg
800x599
p3-39.jpg
800x599
p3-40.jpg
800x599

CAI ภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐาน
เสียงเจ้่าของภาษา
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 15 ชุด มีเอกสาร word ปรินท์ได้ แก้ไขได้
พร้อมชุด DVD Full Packaed สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์
จำนวน 15 ชุด

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 086-6545740, 081-1120563

เข้าดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ www.dekdeemedia.com