ภาพตัวอย่าง CAI ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5  

ดูตัวอย่าง CAI ภาษาอังกฤษ ป.3 คลิกที่นี่

p5-01.jpg
799x600
p5-02.jpg
800x599
p5-03.jpg
800x599
p5-04.jpg
800x599
p5-05.jpg
800x599
p5-06.jpg
800x599
p5-07.jpg
800x599
p5-08.jpg
800x599
p5-09.jpg
800x599
p5-10.jpg
800x599
p5-11.jpg
800x599
p5-12.jpg
800x599
p5-13.jpg
800x599
p5-14.jpg
800x599
p5-15.jpg
800x599
p5-16.jpg
800x599
p5-17.jpg
800x599
p5-18.jpg
800x599
p5-19.jpg
800x599
p5-20.jpg
800x599
p5-21.jpg
800x599
p5-22.jpg
800x599
p5-23.jpg
800x599
p5-24.jpg
800x599
p5-25.jpg
800x599
p5-26.jpg
800x599
p5-27.jpg
800x599
p5-28.jpg
800x599
p5-29.jpg
800x599
p5-30.jpg
800x599
p5-31.jpg
800x599
p5-32.jpg
800x599
p5-33.jpg
800x599
p5-34.jpg
800x599
p5-35.jpg
800x599
p5-36.jpg
800x599
p5-37.jpg
800x599
p5-38.jpg
800x599
p5-39.jpg
800x599
p5-40.jpg
800x599

CAI ภาษาอังกฤษ ชุดมาตรฐาน
เสียงเจ้่าของภาษา
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 15 ชุด มีเอกสาร word ปรินท์ได้ แก้ไขได้
พร้อมชุด DVD Full Packaed สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์
จำนวน 15 ชุด

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 086-6545740, 081-1120563

เข้าดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ www.dekdeemedia.com