เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
     
  ติวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ NT, ONET และทบทวนความรู้นักเรียน         

 

 

เตรียมสอบ NT-ONET เตรียมสอบ NT-ONET
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยแบบทดสอบประเมินผล พร้อมไฟล์เอกสาร ด้วยแบบทดสอบประเมินผล พร้อมไฟล์เอกสาร
   
   
 
 
   
เตรียมสอบ NT-ONET  
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ด้วยแบบทดสอบประเมินผล พร้อมไฟล์เอกสาร  
   
   
 
   
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ
นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved.
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program