สอนการใช้โปรแกรม
Captivate 6-7
ด้วยวีดิโอบรรยาย
ตามลำดับขั้นตอน

CD workshop, Step by Step


รหัสสินค้า : 050
 ดูรายละเอียด

   

สอนการใช้โปรแกรม
Photoshop
ด้วยวีดิโอบรรยาย
ตามลำดับขั้นตอน
CD workshop, Step by step


 รหัสสินค้า : 051
 ดูรายละเอียด

สอนการใช้โปรแกรม
Authoreware
ด้วยวีดิโอบรรยายตามลำดับขั้นตอน
เพื่อการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 รหัสสินค้า : 052
 ดูรายละเอียด

สอนการใช้โปรแกรม Vegas
เพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์ /
ตัดต่อวีดิโอ

CD workshop, Step by step


 รหัสสินค้า : 053
 
ดูรายละเอียด

สอนการใช้โปรแกรม
Audition
เพื่อการตัดต่อ
ตกแต่งเสียง
CD workshop,
Step by step

 รหัสสินค้า : 054
 ดูรายละเอียด

 
 

CD รูปภาพ
ชุดประเพณีล้านนา

เพื่อการนำไปใช้ประกอบการสอน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ของล้านนา


 รหัสสินค้า : 055
 ดูรายละเอียด

CD รูปภาพ ชุด อินโดจีน
ประมวลรูปภาพประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา และเชียงตุง

 รหัสสินค้า : 056
 ดูรายละเอียด

 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com