เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
วันที่  
     
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1,
ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
 

 

 

 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม
ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
พร้อมบรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ

- มีไฟล์รูปภาพมากมาย เช่น ธงชาติ - สัญลักณ์-สกุลเงิน-ดอกไม้-เมืองหลวง-ชุดประจำชาติ
- ไฟล์เอกสารเวิร์ดเนื้อหาและแบบทดสอบ แก้ไขได้ ปรินท์ได้
- ไฟล์เสียงเพลงอาเซียน-เนื้อเพลง - ไฟล์กฎบัตร ปฏิญญา


  รหัสสินค้า : 001
 ดูรายละเอียด

 ดูรูปภาพตัวอย่างภายในสื่อ คลิกที่นี่     สั่งซื้อวันนี้  ส่ง EMS ทั่วประเทศ

     ขั้นตอนการสั่งซื้อ
     1. โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแจ้งทางหน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
     2. ชำระเงิน (โอนทางบัญชีธนาคาร ด้านล่าง)
     3. รอรับสินค้า ภายในวันถัดไป หรือ 2 วัน (แล้วแต่เขตพื้นที่)

     โทร. 081-1120563, 086-6545740

    ดูตัวอย่างวีดิโอ   คลิกที่นี่

   
 ศูนย์จำหน่ายภาคกลางติดต่อ  คุณสุนทรวัฒน์ โทร.083-9194073, 083-9165981
ศูนย์จำหน่ายภาคใต้ ติดต่อ   โทร.0
82-4277924, 080-3808980


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ทั้งข้อมูลเีกี่ยวกับประเทศต่างๆ
และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสมาชิก
บรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ

- มีไฟล์รูปภาพมากมาย เช่น ธงชาติ - สัญลักณ์-สกุลเงิน-ดอกไม้-เมืองหลวง-ชุดประจำชาติ
- ไฟล์เอกสารเวิร์ดเนื้อหาและแบบทดสอบ แก้ไขได้ ปรินท์ได้
- ไฟล์เสียงเพลงอาเซียน-เนื้อเพลง - ไฟล์กฎบัตร ปฏิญญา


  รหัสสินค้า : 002
 ดูรายละเอียด

 ดูรูปภาพตัวอย่างภายในสื่อ คลิกที่นี่


ดูตัวอย่างวีดิโอ   คลิกที่นี่
 

     ขั้นตอนการสั่งซื้อ
     1. โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแจ้งทางหน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
     2. ชำระเงิน (โอนทางบัญชีธนาคาร ด้านล่าง)
     3. รอรับสินค้า ภายในวันถัดไป หรือ 2 วัน (แล้วแต่เขตพื้นที่)

     โทร. 081-1120563, 086-6545740

ศูนย์จำหน่ายภาคกลางติดต่อ  คุณสุนทรวัฒน์ โทร.083-9194073, 083-9165981
ศูนย์จำหน่ายภาคใต้ ติดต่อ   โทร.082-4
277924, 080-3808980


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ปฐมวัย (ชุดที่ 3)
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิก
สำหรับเด็กเล็ก - ป.2

- มีไฟล์รูปภาพมากมาย เช่น ธงชาติ - สัญลักณ์-สกุลเงิน-ดอกไม้-เมืองหลวง-ชุดประจำชาติ
- ไฟล์เอกสารเวิร์ดเนื้อหาและแบบทดสอบ-กิจกรรมระบายสีภาพอาเซียน แก้ไขได้ ปรินท์ได้
- ไฟล์เสียงเพลงอาเซียน-เนื้อเพลง - ไฟล์กฎบัตร ปฏิญญา

  รหัสสินค้า : 003

 ดูรายละเอียด

 ดูรูปภาพตัวอย่างภายในสื่อ คลิกที่นี่


ดูตัวอย่างวีดิโอ   คลิกที่นี่
 

     ขั้นตอนการสั่งซื้อ
     1. โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแจ้งทางหน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
     2. ชำระเงิน (โอนทางบัญชีธนาคาร ด้านล่าง)
     3. รอรับสินค้า ภายในวันถัดไป หรือ 2 วัน (แล้วแต่เขตพื้นที่)

     โทร. 081-1120563, 086-6545740

 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ
นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์

โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

ดูเว็บไซต์หลักที่ http://dekdeemedia.com

                                                                         

 
-
-