บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI สนทนาภาษาจีน ระดับพื้นฐานถึงปานกลาง

 中国对话 系列 一 - 系列 四 
สนทนาภาษาจีน Chinese Conversations ชุดที่ 1-4

--------------
สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 1
ดูตัวอย่างชุด 1 

   

 สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 2
ดูตัวอย่างชุด 2

   

สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 3
ตัวอย่างชุด 3

   


 สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 4
ดูตัวอย่างชุด 4  

   

 

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com
สนทนาภาษาจีน,ฝึกพูดจีน, เรียนจีน,สื่อภาษาจีน,สนทนาภาษาจีน, Chinese Conversations, 中国对话, เรียนภาษาจีน,ฝักพูดจีน,จีนกลาง