ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 

โดย..เสียงเจ้าของภาษา   ดูภาพตัวอย่าง ป.3  คลิกที่นี่  /   ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี
 พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

English for Thai students

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51

พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 
ดูรายละเอียด

English for Thai students

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2


ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51

พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

- ดูวีดิโอตัวอย่าง
 ดูรายละเอียด

พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้
 

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 005/1

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 005/2

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 006/1

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 006/2

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 007/1

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 007/2

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ซื้อยกชุด

จะได้รับชุด Full Packaged ฟรี

สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องใช้แผ่น CD
สามารถใช้กับระแบบเน็ตเวิร์คและห้องสมุดมีชีวิตได้
พร้อมระบุชื่อโรงเรียนภายในโปรแกรม
ภายในโปรแกรมบรรจุข้อมูลสื่อ CAI ทั้ง 15 ชุด ใช้งานสะดวก

ดูภาพตัวอย่าง ป.3  คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่าง ป.5  คลิกที่นี

English for Thai students

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 3

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51

พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 007/3

- ดูวีดิโอตัวอย่าง


 ดูรายละเอียด

 พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 008/1

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด


English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 008/2

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด


English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 008/3

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด


สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่

086-6545740, 081-1120563

ชำระเงินทางธนาคาร

ที่บัญชีชื่อ นายบุญเพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลข 501-000-3996
ธ.กรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดเก็บเอกสารการโอนไว้เป็นหลักฐาน
 พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 009/1

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด


รหัสสินค้า : 009/2

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

English for Thai students
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
51พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด

รหัสสินค้า : 009/3

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด


สื่อของเด็กดีมีเดียทุกแผ่น มีรับประกันการดูแล
กรณีโรงเรียนที่ได้ชุด Full Packaged
ทางเราจะดูแลการใช้งานตลอดไป หากแผ่นหรือข้อมูลสูญหาย
สามารถแจ้งเพื่อรับโปรแกรมใหม่ได้ โดยไม่ต้องซื้ออีก
เพียงแค่ชำระค่าดำเนินการประมาณ 200-400 บาท

ดูภาพตัวอย่าง ป.3  คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่าง ป.5  คลิกที่นี
ชุด ภาษาอังกฤษ สำหรับการเริ่มต้นและสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม (เนื้อหามาจาก 004-009)

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ชุดที่ 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
จำนวน
15 UNIT

รหัสสินค้า : 031

  ดูรายละเอียด
ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น
ชุดที่ 2
ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
จำนวน
15 UNIT

รหัสสินค้า : 032

  ดูรายละเอียด
ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น
ชุดที่ 3
Reading Comprehenshon

จำนวน 15 UNIT

รหัสสินค้า : 033

  ดูรายละเอียด

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น
ชุดที่ 4
English for begining

จำนวน 15 UNIT

รหัสสินค้า : 034

  ดูรายละเอียด
ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

ชุดที่ 5
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ


จำนวน 15 UNIT

รหัสสินค้า : 035

  ดูรายละเอียด

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

ชุดที่ 6
หลักการใช้งานภาษาอังกฤษ


จำนวน 15 UNIT

รหัสสินค้า : 036

 ดูรายละเอียด
   
  พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้


English for Children
ภาษาอังกฤษ สำหรับคุณหนู
(ปฐมวัย)
ฝึกเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D
อย่างสนุกสนาน


รหัสสินค้า : 011

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 


Fun with Vocabulary 1
ชุดที่ 1
บ้านและโรงเรียน
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของบ้าน
เช่นห้องนอน
ห้องน้ำ ห้องรับแขก ฯ
และส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

รหัสสินค้า : 015

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 

Fun with Vocabulary 2
ชุดที่
2 ร่างกาย ครอบครัว อาหาร
เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้

เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ร่างกาย
ครอบครัว เครือญาติ
อาหารไทย
ตะวันตก เครื่องดื่ม ผัก และผลไม้

รหัสสินค้า : 016

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

Fun with Vocabulary 3
ชุดที่
3 สัตว์และแมลง

เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ
สัตว์เลื้อยคลาน นก
และแมลงต่างๆ

รหัสสินค้า : 017

- ดูวีดิโอตัวอย่าง

 ดูรายละเอียด

 
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program