สื่อสำหรับคุณหนุ อายุ 4-6 ขวบ    

 

 

CAI ก เอ๋ย ก ไก่ English for Children
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.1 ภาษาอังกฤษ สำหรับคุณหนู (ปฐมวัย)
เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง
แบบทดสอบ เกมสนุก
ฝึกเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D อย่างสนุกสนาน
รหัสสินค้า THG011 รหัสสินค้า ENG071
  ดูรายละเอียด   ดูรายละเอียด
 
  CAI แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
สำหรับคุณหนู 
Vocabulary for kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ  
ในภาษาอังกฤษ  
รหัสสินค้า En021  
  ดูรายละเอียด  
   
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ท
ี่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับลูกน้อย,สื่อเด็กเล็ก,สื่อเด็กปฐมวัย,สื่อปฐมวัย,สื่ออนุบาล,สื่อพัฒนาไอคิว,สื่อลูกน้อย