เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
     
  สื่อสำหรับเด็กนักเรียนระัดับปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 10 ชุด  

 

 

CAI ก เอ๋ย ก ไก่ English for Children
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.1 ภาษาอังกฤษ สำหรับคุณหนู (ปฐมวัย)

เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง
แบบทดสอบ เกมสนุก

  ดูรายละเอียด

ฝึกเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D อย่างสนุกสนาน

มีเสียงและภาพประกอบ

สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

ถึง ชั้น ป.1 โดยเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย

 

  ดูรายละเอียด

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่ ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
รหัสสินค้า : 010 รหัสสินค้า : 011
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุด ปฐมวัย

รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย

Vocabulary for kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิก
ธง สัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร และอื่นๆ
ในภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย
   

สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย

 


 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า : 012

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า : 003
   
 
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 2  คณิืตคิดเร็ว

เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 1  ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์

เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก
   
ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
  ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
รหัสสินค้า : 013 รหัสสินค้า : 014
   
 
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 1
บ้านและโรงเรียน
Vocabulary for kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ รหัสสินค้า :
ในภาษาอังกฤษ

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า : 015

 

 ดูรายละเอียด

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


รหัสสินค้า : 039

   
 
 
 
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 3
สัตว์และแมลง
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 2
ร่างกาย ครอบครัว เครือญาติ ผัก ผลไม้ อาหาร
เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า : 017

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า : 016
   
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ท
ี่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved.
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับลูกน้อย,สื่อเด็กเล็ก,สื่อเด็กปฐมวัย,สื่อปฐมวัย,สื่ออนุบาล,สื่อพัฒนาไอคิว,สื่อลูกน้อย

 

 

 

-
-