หน้าหลัก  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
     
  สื่อสำหรับเด็กนักเรียนระัดับปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 10 ชุด  

 

 

CAI ก เอ๋ย ก ไก่ English for Children
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.1 ภาษาอังกฤษ สำหรับคุณหนู (ปฐมวัย)

เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง
แบบทดสอบ เกมสนุก

  ดูรายละเอียด

ฝึกเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D อย่างสนุกสนาน

มีเสียงและภาพประกอบ

สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

ถึง ชั้น ป.1 โดยเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย

 

  ดูรายละเอียด

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่ ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
 
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุด ปฐมวัย

รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย

Vocabulary for kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิก
ธง สัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร และอื่นๆ
ในภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสสินค้า En021  

สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย

 


 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
 
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 2  คณิืตคิดเร็ว

เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 1  ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์

เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก
 

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่  
  ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
   
 
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 1
บ้านและโรงเรียน
Vocabulary for kids
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ
ในภาษาอังกฤษ

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

รหัสสินค้า En021

 ดูรายละเอียด

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

   
 
 
 
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 3
สัตว์และแมลง
Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 2
ร่างกาย ครอบครัว เครือญาติ ผัก ผลไม้ อาหาร
เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
   
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ท
ี่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับลูกน้อย,สื่อเด็กเล็ก,สื่อเด็กปฐมวัย,สื่อปฐมวัย,สื่ออนุบาล,สื่อพัฒนาไอคิว,สื่อลูกน้อย