สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงฯ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้
สอนด้วยรูปธรรม เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับครูและนักเรียน

พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด ใบงาน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด แก้ไขได้ ปรินท์ได้ ครบทุกหน่วย


 CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1-2

ดูตัวอย่างชุด 1   /    ตัวอย่างชุด 2

   

 CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชุดที่ 1-2


ตัวอย่างชุด 1   /   ตัวอย่างชุด 2

   

 CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1-2


ตัวอย่างชุด 1   /   ตัวอย่างชุด 2

   


 CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชุดที่ 1-2


ตัวอย่างชุด 1   /   ตัวอย่างชุด 2

   
ตัวอย่างชุด 1   /   ตัวอย่างชุด 2


 CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุดที่ 1-2


ตัวอย่างชุด 1   /   ตัวอย่างชุด 2

   

 

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com