1
13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์
ชุดที่ 1
13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์
ชุดที่ 2
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น
ทักษะที่ 1 - ทักษะที่ 6 ทักษะที่ 7 - ทักษะที่ 13
พร้อมไฟล์เอกสารในแผ่น CD พร้อมไฟล์เอกสารในแผ่น CD

รหัสสินค้า 044


- ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า 045


- ดูตัวอย่างสื่อ

 คลิกดูรายละเอียด
 คลิกดูรายละเอียด
** มีไฟล์เอกสารเนื้อหา แบบฝึกทักษะ+แบบทดสอบกำกับทุกหน่วย ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

ดูวีดิโอตัวอย่างสื่อ  คลิกที่นี่
ดูภาพตัวอย่างของสื่อ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ดูภาพตัวอย่างของสื่อ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่


 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บรรยากาศ พร้อมเอกสารเวิร์ดของเนื้อหา แบบทดสอบ ทุกส่วน ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

 

1
บรรยากาศ ชุดที่ 1 บรรยากาศ ชุดที่ 2
  ชุดที่ 2
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51
พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด
ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 51 พร้อมไฟล์เอกสารเวิร์ด
รหัสสินค้า Sc013 รหัสสินค้า Sc014
  ดูรายละเอียด   ดูรายละเอียด

/

                                             ดูวีดิโอตัวอย่างสื่อ คลิกที่นี่   ตัวอย่างชุดที่ 1 / ตัวอย่างชุดที่ 2
 
 
ดูภาพตัวอย่างของสื่อ คลิกที่นี่

 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ท
ี่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ
นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์

โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย

ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน ครับ
 

 

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com