ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551          

 

 

 

CAI ก เอ๋ย ก ไก่ สระแสนสนุก
สำหรับนักเรียนปฐมวัย - ป.1 สำหรับนักเรียนปฐมวัย - ป.3
เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง แบบทดสอบ เกม ฝึกการประสมสระภาษาไทย
   
  ดูรายละเอียด   ดูรายละเอียด


 
ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 037

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 038
 
 
 

ฝึกสะกดคำ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
เพื่อฝึกทักษะการฝึกสะกดคำ
แก่นักเรียน

 ดูรายละเอียด

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 039

วรรณยุกต์ไทย
ระดับชั้นประถมศึกษา
เพื่อใช้สำหรับการฝึกวรรณยุกตไทย
แก่นักเรียน


 ดูรายละเอียด

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 040

   
 
 
 

คำควบกล้ำ
ระดับชั้นประถมศึกษา

เพื่อสร้างทักษะเรียนรู้คำควบกล้ำ
แก่นักเรียน


 ดูรายละเอียด

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 042

คำอักษรนำ
ระดับชั้นประถมศึกษา

เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้
คำอักษรนำแก่นักเรียน

 ดูรายละเอียด

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 041

 
 
 

มาตราตัวสะกด
ระดับชั้นประถมศึกษา
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
มาตราตัวสะกด


 ดูรายละเอียด

 ดูตัวอย่างสื่อ

รหัสสินค้า : 043

   
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.081-5817070
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com