กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ท้องถิ่นภาคเหนือ)  
     

 

วีดิทัศน์ เรื่อง
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)


รหัสสินค้า : 061
 
 ดูรายละเอียด

 

 

วีดิทัศน์ เรื่อง
ประเพณีอินทขิล
สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 063
  ดูรายละเอียด

         

 

วีดิทัศน์ และ CAI เรื่อง
เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม

สื่อการสอนหมวดสังคมหลักสูตรท้องถิ่น
(ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 071
  ดูรายละเอียด

 

 

วีดิทัศน์ เรื่อง
วัดสำคัญในเชียงราย

สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 072
  ดูรายละเอียด

         

 

วีดิทัศน์ เรื่อง วัดสำคัญในเชียงใหม่
สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 064-065
  ดูรายละเอียด

 

 

วีดิทัศน์ เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา

สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 068-069
  ดูรายละเอียด

         

 

วีดิทัศน์ เรื่อง ดอยสุเทพ
สื่อการสอนหมวดสังคม

หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)

รหัสสินค้า : 066
  ดูรายละเอียด

 

 

วีดิทัศน์ เรื่อง วัดเชียงมั่น
สื่อการสอนหมวดสังคม
หลักสูตรท้องถิ่น (ภาคเหนือ)
รหัสสินค้า VDD 048

รหัสสินค้า : 067
  ดูรายละเอียด

 

   

 

รหัส
 รายการ
 หมายเหตุ
 VCD วีดิทัศน์ (ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ)  
60
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง สงกรานต์ล้านนา (ปีใหม่เมือง) ดูตัวอย่าง
61
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ดูตัวอย่าง
62
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์ ดูตัวอย่าง
63
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีอินทขีล ดูตัวอย่าง
64
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 1 ดูตัวอย่าง
65
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 2 ดูตัวอย่าง
66
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี ดูตัวอย่าง
67
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดเชียงมั่น อารามแห่งแรกของเชียงใหม่ ดูตัวอย่าง
68
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 1 ดูตัวอย่าง
69
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 2 ดูตัวอย่าง
70
CAI เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ดูตัวอย่าง
71
เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (วีดิทัศน์) ดูตัวอย่าง
72
วัดสำคัญในเชียงราย  (วีดิทัศน์) ดูตัวอย่าง
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ ปุณณ์พียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย

 
     

 

Tag วีดิทัศน์ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ เชียงใหม,่ เชียงราย, พะเยา, ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีปีใหม่เมือง,ประเพณียี่เป็ง

 

ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com