เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  

  CAI สารานุกรมคำศัพท์ พร้อมแบบทดสอบ และเกมสนุก           

 

Fun with Vocabulary 1
ชุดที่ 1บ้านและโรงเรียน
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของบ้าน
เช่นห้องนอนห้องน้ำ ห้องรับแขก ฯ
และส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ดูรายละเอียด

Fun with Vocabulary 2
ชุดที่
2 ร่างกาย ครอบครัว
อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้

เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ
ร่างกาย ครอบครัว เครือญาติ

อาหารไทย ตะวันตก เครื่องดื่ม
ผัก และผลไม้


 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

   
 

Fun with Vocabulary 3
ชุดที่
3 สัตว์และแมลง
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เช่น
สัตว์บก สัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลาน นก
และแมลงต่างๆ


 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

Fun with Vocabulary 4
ชุดที่
4
สถานที่ ร้านค้า อาชีพ

เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ร้านค้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ อาชีพต่างๆ


 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

       

Fun with Vocabulary 5
ชุดที่ 5 กริยา อาการ ความรู้สึก

กริยา อาการ ความรู้สึก อารมณ์ สติปัญญา ประสาทสัมผัส จิตใจ ดูรายละเอียด

Fun with Vocabulary 6
ชุดที่
6 กริยา 3 ช่อง, คำตรงกันข้าม

เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำกริยา 3 ช่อง หมวดต่างๆ และคำตรงกันข้าม

 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

 
 
 

Fun with Vocabulary 7
ชุดที่
7 พืช ต้นไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติ
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ ส่วนต่างๆ ของพืช ดอกไม้ สวน ไร่ นา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัน เดือน และเทศกาล ช่วงเวลาต่างๆ ธรรมชาติ ฤดูกาล ลมฟ้า อากาศ โลกและจักรวาล

 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

Fun with Vocabulary 8
ชุดที่ 8 เทคโนโลยี การสื่อสาร ไอที การสื่อสาร
เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ยานพาหนะ ส่วนประกอบของยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง การสื่อสาร การเงิน รูปร่าง เรขาคณิต

 ดูรายละเอียด

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

       
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
   

CAI สารานุกรมคำศัพท์ พร้อมแบบทดสอบ และเกมสนุก,คำศัพท์สำหรับเด็ก,คำศัพท์รอบตัว,คำศัพท์อังกฤษรอบตัว, คำศัพท์พื้นฐาน

 
-
-