| วิธีชำระเงิน |

เด็กดีมีเดีย ผลิตสื่อด้านการศึกษา สารคดี วีดิทัศน์           

 
                   
กรอกข้อมูลแจ้งการชำระเงินได้ และที่อยู่ผู้รับของ ที่นี่

  โทรศัพท์แจ้งการชำระเงินที่ 081-5817070, 81-1120563
  โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงิน หรือบันทึกรายการโอน (กรณีโอนทาง E-Banking) ไว้ด้วย

Copyright © 2555, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Dekdeemedia.com
เด็กดีมีเดีย ผลิตสื่อด้านการศึกษา สารคดี วีดิทัศน์ สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-1120563
Email : info@dekdeemedia.com