อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ CAI ด้วย Captivate7 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 13-15 ต.ค. 2556  

IMG_9479.JPG
950x633
20131013_094743.jpg
950x712
20131013_094822.jpg
950x712
20131013_150150.jpg
950x712
20131013_150159.jpg
950x712
20131013_150225.jpg
950x712
20131013_150230.jpg
950x712
20131013_150235.jpg
950x712
20131013_150253.jpg
950x712
20131013_150358.jpg
950x712
20131013_150404.jpg
950x712
20131013_150422.jpg
950x712
20131013_152145.jpg
950x712
20131013_152201.jpg
950x712
anu01.jpg
950x712
anu02.jpg
950x712
anu03.jpg
950x712
anu03-2.jpg
950x712
anu04.jpg
950x712
anu05.jpg
950x712
anu06.JPG
950x633
anu07.JPG
950x633
anu08.JPG
950x633
anu09.JPG
950x633
anu10.JPG
950x633
anu11.JPG
950x633
anu12.JPG
950x633
anu13.JPG
950x633
anu14.JPG
950x633
anu15.JPG
950x633
anu16.JPG
950x633
anu17.JPG
950x633
anu18.JPG
950x633
anu19.JPG
950x633
anu20.JPG
950x633
anu21.JPG
950x633
anu22.JPG
950x633
anu23.JPG
950x633
anu24.JPG
950x633
anu25.JPG
950x633
anu26.JPG
950x633
anu27.JPG
950x633
anu28.jpg
950x712
DSC00134.jpg
950x712
DSC00135.jpg
950x712
DSC00136.jpg
950x712
DSC00138.jpg
950x712
DSC00139.jpg
950x712
DSC00141.JPG
950x712
DSC00142.jpg
950x712
DSC00149.JPG
950x712
DSC00150.jpg
950x712
DSC00151.jpg
950x712
DSC00153.JPG
950x712
DSC00154.jpg
950x712
DSC00155.jpg
950x712
DSC00156.jpg
950x712
DSC00157.jpg
950x712
DSC00158.jpg
950x712
DSC00159.jpg
950x712
DSC00172.jpg
950x712
DSC00173.JPG
950x712
DSC00177.JPG
950x712
IMG_9462.JPG
950x633

Created with Extreme Thumbnail Generator