หน้าหลัก

หลักสูตรการอบรม


1. หลักสูตรการผลิตสื่อการสอน CAI ด้วย Authorware (หลักสูตรเต็ม)

Download
2. หลักสูตรการผลิตสื่อการสอน CAI ด้วย Authorware (หลักสูตรย่อ Model Creation)
Download

3. หลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ -ตัีดต่อวีดิโอ ด้วย Sony Vegas

Download

4. หลักสูตรการผลิตสื่อ E-Book ด้วย Flip Publisher / Author Desktop

Download

5. หลักสูตรการจัดการเสียง ตัดต่อ ตกแต่ง บันทึกเสียง ด้วย Adobe Audition

Download

6. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Dreamweaver, Joomla

Download

7. หลักสูตรการสร้างกราฟฟิค ด้วย Photoshop

Download

8. โปรแกรมการสร้าง E-Learning ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle, Lernsquae

Download
Download

9. โปรแกรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ฺ E-Shop ด้วย ECShop, OpenCart


Download
nload

10. โปรแกรมการสร้างสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 7

Download
Download

11. หลักสุตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Download
Download

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจนสามารถทำได้ ใช้งานเป็น
- จัดอบรมตามโปรแกรมเป็นกลุ่ม และรับสอนเป็นรายบุคคล

- ค่าลงทะเบียนโปรแกรมปกติ
  เรียนเป็นกลุ่ม 1,500-3,000 บาท ตามลักษณะของแต่ละโปรแกรม
  เรียนเป็นรายบุคคล หลักสูตรละ 3,000-5,000 บาท
  ติดต่อสอบถามที่ 081-1120563, 086-6545740
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเรียนล่วงหน้า
คลิกที่นี่

[ รับรองผล เรียนแล้วต้องทำได้ ]
ดูเว็บไซต์หลักที่ www.dekdeemedia.com


สอนโปรแกรม,สอนทำสื่อ,สอนทำ cai, สอนผลิตสื่อ

 

สมัครเรียนโปรแกรม,เปิดสอนโปรแกรม,อบรมโปรแกรม,เรียนโปรแกรมสื่อ,โปรแกรมผลิตสื่อ,เรียน Captivate,เรียน Authorware, สอนโปรแกรม, เรียนโปรแกรม, Authorware, Audition, Vegas, photoshop, moodle, dreamweaver, e-book, e-learning, shop online, เชียงใหม่,ลำปาง,ลำพูน,พะเยา,แพร่,น่าน,เชียงราย,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน,ตาก,สุโขทัย,นครราชสีมา,โคราช,ขอนแก่น,นครสวรรค์,อุตรดิตถ์