ภาพตัวอย่าง CAI เรื่อง Fun with Vocabulary คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 1-3  

Vocab01.jpg
799x594
Vocab02.jpg
799x594
Vocab03.jpg
799x594
Vocab04.jpg
799x594
Vocab05.jpg
799x594
Vocab06.jpg
799x594
Vocab07.jpg
799x594
Vocab08.jpg
799x594
Vocab09.jpg
799x594
Vocab10.jpg
799x594
Vocab11.jpg
799x594
Vocab12.jpg
799x594
Vocab13.jpg
799x594
Vocab14.jpg
799x594
Vocab15.jpg
799x594
Vocab16.jpg
799x594
Vocab17.jpg
799x594
Vocab18.jpg
799x594
Vocab19.jpg
799x594
Vocab20.jpg
799x594
Vocab21.jpg
799x594
Vocab22.jpg
799x594
Vocab23.jpg
799x594
Vocab24.jpg
799x594
Vocab25.jpg
799x594
Vocab26.jpg
799x594
Vocab27.jpg
799x594
Vocab28.jpg
799x594
Vocab29.jpg
799x594
Vocab30.jpg
799x594
Vocab31.jpg
799x594
Vocab32.jpg
799x594
Vocab33.jpg
799x594
Vocab34.jpg
799x594
Vocab35.jpg
799x594
Vocab36.jpg
799x594
Vocab37.jpg
799x594
Vocab38.jpg
799x594
Vocab39.jpg
799x594
Vocab40.jpg
799x594
Vocab41.jpg
799x594
Vocab42.jpg
799x594
Vocab43.jpg
799x594
Vocab44.jpg
799x594
Vocab45.jpg
799x594
Vocab46.jpg
799x594
Vocab47.jpg
799x594
Vocab48.jpg
799x594
Vocab49.jpg
799x594
Vocab50.jpg
799x594
Vocab51.jpg
799x594
Vocab52.jpg
799x594
Vocab53.jpg
799x594
Vocab54.jpg
799x594
Vocab55.jpg
799x594
Vocab56.jpg
799x594
Vocab57.jpg
799x594
Vocab58.jpg
799x594
Vocab59.jpg
799x594
Vocab60.jpg
799x594
Vocab61.jpg
799x594
Vocab62.jpg
799x594
Vocab63.jpg
799x594
Vocab64.jpg
799x594
Vocab65.jpg
799x594
Vocab66.jpg
799x594
Vocab67.jpg
799x594
Vocab68.jpg
799x594
Vocab69.jpg
799x594
Vocab70.jpg
799x594
Vocab71.jpg
799x594
Vocab72.jpg
799x594
Vocab73.jpg
799x594
Vocab74.jpg
799x594
Vocab75.jpg
799x594
Vocab76.jpg
799x594
Vocab77.jpg
799x594
Vocab78.jpg
799x594
Vocab79.jpg
799x594
Vocab80.jpg
799x594
Vocab81.jpg
799x594
Vocab82.jpg
799x594
Vocab83.jpg
799x594
Vocab84.jpg
799x594
Vocab85.jpg
799x594
Vocab86.jpg
799x594
Vocab87.jpg
799x594
Vocab88.jpg
799x594

ดูรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ www.dekdeemedia.com

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายบุญเพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์