ภาพตัวอย่าง CAI เรื่อง TENSES  

E-Tutor01.jpg
850x638
E-Tutor02.jpg
850x638
E-Tutor03.jpg
850x638
E-Tutor04.jpg
850x638
E-Tutor05.jpg
850x638
E-Tutor06.jpg
850x638
E-Tutor07.jpg
850x638
E-Tutor08.jpg
850x638
E-Tutor09.jpg
850x638
E-Tutor10.jpg
850x638
E-Tutor11.jpg
850x638
E-Tutor12.jpg
850x638
E-Tutor13.jpg
850x638
E-Tutor14.jpg
850x638
E-Tutor15.jpg
850x638
E-Tutor16.jpg
850x638
E-Tutor17.jpg
850x638
E-Tutor18.jpg
850x638
E-Tutor19.jpg
850x638
E-Tutor20.jpg
850x638
E-Tutor21.jpg
850x638
E-Tutor22.jpg
850x638
E-Tutor23.jpg
850x638
E-Tutor24.jpg
850x638

Created with Extreme Thumbnail Generator