ภาพตัวอย่าง CAI เรื่อง TENSES  

 ดูภาพตัวอย่่าง สื่อชุดที่ 1 ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
math01.jpg
850x638
math02.jpg
850x638
math03.jpg
850x638
math04.jpg
850x638
math05.jpg
850x638
math06.jpg
850x638
math07.jpg
850x638
math08.jpg
850x638
math09.jpg
850x638
math10.jpg
850x638
math11.jpg
850x638
math12.jpg
850x638
math13.jpg
850x638
math14.jpg
850x638
math15.jpg
850x638
math16.jpg
850x638
math17.jpg
850x638
math18.jpg
850x638
math19.jpg
850x638
math20.jpg
850x638
math21.jpg
850x638
math22.jpg
850x638
math23.jpg
850x638
math24.jpg
850x638


 ดูภาพตัวอย่่าง สื่อชุดที่ 1 ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่


แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู
ชุดที่ 2   คณิตคิดเร็ว
เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ลูกน้อยปฐมวัย-ป.1
นำเสนอแบบฝึกทักษะทางความคิดหลากหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการลูกน้อย
1. การเปรียบเทียบจำนวนน้อยกว่า
2. การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า
3. การเปรียบเทียบจำนวนเท่ากัน
4. การเปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า
5. การเปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 
6. การเปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่าเท่ากัน
7. การเปรียบเทียบเครื่องหมาย  > ,<   ตอนที่ 1
8. การเปรียบเทียบเครื่องหมาย  > ,<   ตอนที่ 2
9. การเปรียบเทียบเครื่องหมาย  = หรือ  ≠  ตอนที่ 1
10. การเปรียบเทียบเครื่องหมาย  = หรือ  ≠  ตอนที่ 2
11. การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก
12. การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย
13. การเรียงลำดับภาพจากมากไปหาน้อย  จากน้อยไปหามาก
14. การเรียงลำดับจำนวนตัวเลข จากน้อยไปหามาก
15. การเรียงลำดับจำนวนตัวเลขจากมากไปหาน้อย
16. เกม สถานที่สำคัญของอาเซียน

สั่งซื้อที่ 081-1120563 ราคา 390 บาท ส่งลงทะเบียน ฟรี / EMS 50 บาท

Created with Extreme Thumbnail Generator