ภาพตัวอย่าง CAI เรื่อง TENSES  

ดูภาพตัวอย่าง สื่อชุดที่ 2 คณิตคิดเร็ว คลิกที่นี่

Skill01.jpg
850x638
Skill02.jpg
850x638
Skill03.jpg
850x638
Skill04.jpg
850x638
Skill05.jpg
850x638
Skill06.jpg
850x638
Skill07.jpg
850x638
Skill08.jpg
850x638
Skill09.jpg
850x638
Skill10.jpg
850x638
Skill11.jpg
850x638
Skill12.jpg
850x638
Skill13.jpg
850x638
Skill14.jpg
850x638
Skill15.jpg
850x638
Skill16.jpg
850x638
Skill17.jpg
850x638
Skill18.jpg
850x638
Skill19.jpg
850x638
Skill20.jpg
850x638
Skill21.jpg
850x638
Skill22.jpg
850x638
Skill23.jpg
850x638
Skill24.jpg
850x638
Skill25.jpg
850x638
Skill26.jpg
850x638
Skill27.jpg
850x638
Skill28.jpg
850x638

ดูภาพตัวอย่าง สื่อชุดที่ 2 คณิตคิดเร็ว คลิกที่นี่

 

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู
ชุดที่ 1  ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์
เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ลูกน้อยปฐมวัย-ป.1
นำเสนอแบบฝึกทักษะทางความคิดหลากหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการลูกน้อย

1. การสังเกตรูปร่างที่แตกต่างกัน
2. การสังเกตภาพที่เหมือนกัน ตอนที่ 1 (รูปทรง)             
3. การสังเกตภาพที่เหมือนกัน ตอนที่ 2 (รูปภาพ)
4. การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
5. การสังเกตและจำแนกประเภท        
6. การสังเกตและเปรียบเทียบขนาด เล็ก – ใหญ่              
7. การสังเกตและเปรียบเทียบขนาดที่เท่ากัน    
8. การสังเกตและเปรียบเทียบรูปร่าง อ้วน- ผอม               
9. การสังเกตและเปรียบเทียบรูปร่าง สูง – ต่ำ
10. การสังเกตและเปรียบเทียบขนาด สั้น- ยาว
11. การสังเกตและเปรียบเทียบความหนา – บาง
12. การสังเกตและเปรียบเทียบระยะทางใกล้ -ไกล
13. การสังเกตและบอกตำแหน่ง ซ้ายมือ -  ขวามือ           
14. การสังเกตและบอกตำแหน่ง ข้างหน้า – ข้างหลัง
15.  การสังเกตการแสดงออกทางอารมณ์
16. เกม ชุดแต่งกายอาเซียนน
สั่งซื้อที่ 081-1120563 ราคา 390 บาท ส่งลงทะเบียน ฟรี / EMS 50 บาท

Created with Extreme Thumbnail Generator